111. Panuto: Isulat Ang Salitang Tinutukoy Sa Bawat Pahayag. P…

111. Panuto: Isulat ang salitang tinutukoy sa bawat pahayag. Piliin mula sa kahon ang pinakaangkop na sagot. PASASALAMAT LIBRE O WALANG BAYAD INGRATITUDE kabutihan 4. Ito ay gawi ng isang taong mapagpasalamat. 5. Ito ay kahulugan ng salitang gratis, 6. Ito ay salitang ingles ng kawalan ng pasasalamat.​

Answer:

4.pasasalamat

5.ingratitude

6.ingratitude

See also  Define Audio-video Conferencing And Audio Video Conferencing Tools​