14. Sino Sa Mga Mag-aaral Ni Mrs. Alonzo Sa Kanilang Asignaturang Science A…

14. Sino sa mga mag-aaral ni Mrs. Alonzo sa kanilang asignaturang Science ang
makakakuha ng mataas na grado sa kanilang proyekto
A Si Marites ay nag-encode ng mga salita sa word file upang malista ang life cycle ng
B. Si Marlon ay pinili ang life cycle ng langgaw at kanya at ginagamit niya ang mga
boxes at shapes na mkikita sa word processing tool.
C. Si Carla na mahilig sa palaka ay gumamit ng cycle diagram upang ipakita ang life
cycle nito
D. Parehong grado ang makukuha sa bawat mag-aaral
15. Anong basic function sa electronic spreadsheet ang gagamitin upang makuha ang
kabuuang gastusin?
A sum
C. average
B. equalization
D. exponentiation
16. Ito ay isang uri ng diagram na nagpapakita ng sunod-sunod na hakbangin o gawain na
nagsasalarawan ng daloy ng trabaho o proseso
A Flow chart
C. Venn Diagram
B. Cycle Graph
D. Pie graph
17. Gumagamit ng electronic spreadsheet ang lupon ng mga taga-tala o tabulator sa isang
patimpalak ng kagandahan sa Barangay Milan. Ano ang posibleng sitwasyon na
magaganap sa paligsahan?
A. Magiging mabilis ang pagtala at pagkuha ng e-score ng bawat kasali.
B. Maantala ang pagproklama ng panalo dahil magiging matagal ang proceso
C. Mali-mali ang resulta ang lalabas
D. Lahat ay tama
18. Ang mga empleyado ng Land Transportation Office ay gumawa ng flow chart sa kung
paano ang pagkasunod-sunod ng proseso sa pagkuha ng Driver’s License. Alin sa mga
sumusunod na sitwasyon ang posibleng magagamit sa kanilang opisina.
A. Mahaba ang pila ng nagpoproseso ng Driver’s License
B. Walang papasok at magproseso sa kanilang tanggapan
C. Tahimik at matiwasay ang mga aplikante sa pagproseso ng mga dokumento
D. Magiging magulo at maingay ang pagproseso ng dokumento sa kanilang tanggapan
19. Ang mga basic functions at formula sa spreadsheet ay nagpapakita kung paano nais
ikuwenta ang mga datos sa worksheet. Ano ang ginagamit kung nais magkaroon ng
matematikal equation upang makalkula kaagad ang resulta?
A. asterisk
C. formula
B. equal sign (5)
D. addition (+)
20. Ang mga sumusunod ay wastong paraan sa paggamit ng word processing tool sa paggwa
maliban sa isa ano ito?
A. Ang mga features ng word processing tools ay nakatutulong sa paggawa ng mga
diagram
B. Ang diagram ay isang guhit na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng dalawang
grupo ng numero.
C. Ang word processing tools ay hindi kailangan sa pagtutuos at pagsasaayos ng
impormasyon sa pagnenegosyo.
D.Epektibo ang paglalahad ng impormasyon o konsepto sa pagnenegosyo kung alam​

See also  Explain The Difference Of JPEG Vs. GIF Vs. PNG Vs. BMP Vs. TIFF

Answer:

14.a

15.b

16.d

17.a

18.c

19.b

20.a

Explanation:

sorry yan lang

po ang alam ko sana makatulong