_1.Pagkilala Sa Mga Biyayang Natanggap _2. Ang Pasasalamat Sa Salitang Ingles _3.salitang…

_1.Pagkilala sa mga biyayang natanggap
_2. Ang pasasalamat sa salitang Ingles
_3.salitang Latin na gratus
4. salitang Latin na gratia
5.salitang Latin na gratis
a. nakakalugod
b. pagtatangi o kabutihan
c. libre o walang bayad
d. gratitude
e. Pasasalamat
f. Patience​

Answer:

1.Pasasalamat

2.Gratitude

3.nakakalugod

4.pagtatangi o kabutihan

5.libre o walang bayad

See also  PARAAN UPANG MAIPAKITA ANG PAGKILALA AT PAGPAPAHALAGA SA DIGNID...