2. Asa Nga Probinsiya Makita Ang Gibantog Ug Katingalahan Nga "wildlife Sanctuary" Sa…

2. Asa nga probinsiya makita ang gibantog ug katingalahan nga “wildlife sanctuary” sa
Rehiyon Caraga?
A. Agusan del Norte C. Surigao del Norte
B. Agusan del Sur D. Surigao del Sur​

A. Agusan del Norte

Sorry if I’m wrong

See also  Nakaapekto Ba Sa Ekonomiya Ng Bansa Ang Pag-imprenta Ng Mickey Mouse Mo...