2. Sumangguni Sa Iyong Mga Magulang O Kapatid/. Pag-usapan Ang Mga I…

2. Sumangguni sa iyong mga magulang o kapatid/. Pag-usapan ang mga isinulat na salita o grupo ng salita tungkol sa lider at tagasunod. Itala ang mga salita o grupo ng mga salita sa angkop na kahon: kung Lider o Tagasunod.

Lider Tagasunod​

LIDER

•Ang Isang lider ay hindi magaang tungkulin, kinakailangan na ikaw ay may angking talino, lakas at tapang, at upang masabi na lkaw ay İsang mahusay na lider kailangan din na meron kang malasakit at pagmamahal sa iyong mga taga sunod.

TAGASUNOD

•Mahalaga ang ang tungkulin ng tagasunod sapagkat sila ang gumagawa ng lahat ng utos ng isang lider,kung wala ang mga taga sunod hindi malsasakatuparan ang mga nais ng isang lider, ang magandang katangian na kailangan na taglayin ng Isang taga sunod ay ang pagiging matiyaga, marunong sumunod at higit sa lahat ay tapat.

(Jesselyn Bongcawel)

See also  Ano Ang Ibig Sabihin Ng Arw Sa Malalim Na Tagalog