6. Alin Sa Mga Sumusunod Ang Tamang Paglalarawan Sa Chinampas N…

6. Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa chinampas ng mga

Aztec?

A. lumulutang na hardin

C. bangkang de-motor

B. sistema ng pagkakaingin

D. panritwal na laro

Answer:

A.lumulutang na hardin

Explanation:

or floating garden

See also  How Was Don Kiko And Dona Teodora As A Parent To Rizal?​