— Adlaw Nga Sabado. Nanuroy Sa Bukid Ang Managhigala Nga Sila Si Rogel, Elmer Ug Ronald….


Adlaw nga Sabado. Nanuroy sa bukid ang
managhigala nga sila si Rogel, Elmer ug Ronald. Sa
dalan, nakakita sila og punuan sa bayabas. Daghan
kinig bunga nga hinog. Nanguha sila sa bayabas ug ila
kining gikaon. Nanglingkod sila sa dakong bato samtang
nangaon sa bayabas.
Sa dihang nakakita si Rogel sa usa ka maanindot
nga langgam. Gikuha niya ang iyang tirador ug iya unta
kini nga tiraduron. Apan gibadlong siya sa iyang mga
higala. Niingon si Ronald ug Elmer nga dili angay
tiraduron ang mga langgam kay dako kini’g gikatabang
sa kinaiyahan.
ch
ry
le
[
is
th
n
lu
i
Tungod sa mga langgam, nagdaghan ang mga
kahoy sa bukid kay ang mga liso sa kahoy o prutas nga
gikaon nila, maoy nagtabang sa pagpadaghan sa mga
tanom. Gikaon usab niini ang mga ulod ug insekto nga
makadaut sa atong mga tanom.
Her
A. Tubaga ang mga pangutana ug ihatag ang
komento o tubag gamit ang kumpletong pahayag.
1. Unsay imong ika-istorya bahin sa mga
managhigala?
101
2. Unsa nga klase nga bata si Rogel? aguindot
3. Asa sa mga managhigala ang insakto?
gam
ino
B. Basaha ang mga pinulongan. Pagsulat og
pangutana sa kada pinulongan.
ng
Isulat ang imong tubag sa giandam nga papel.​

Answer:

dili ko ma intindihan

Explanation:

because of the gravity of the earthh amen

Pin de sh ae en wallpaper | Fondo de colores lisos, Fondos rojos liso

Fondos de pantalla lisos. Liso lisos azules. Liso lisos rosado fondosdepantalla emaze

Fondos de color liso - Imagui

liso milly

Fondos azules. Imagenes de fondos de colores lisos. 36 best fondos de pantalla lisos images on pinterest

Fondos de colores | Fondos de Pantalla

lisos

Liso morado lisos x9 stiledivita xyz. Mejores 36 imágenes de fondos de pantalla lisos en pinterest. Fondos de color liso

See also  What Is The Similarities Of Fine Motor Control And Gross Motor Control​

Pin de fhg en Wallpapers | Fondo de colores lisos, Fondos de pantalla

Pin de sh ae en wallpaper. Imagenes de fondos de colores lisos. Fondos de pantalla lisos