Alin Sa Sumosunod Ang Tumutukoy Sa Salitang Gratis​

alin sa sumosunod Ang tumutukoy sa salitang gratis​

Answer:

Ang salitang gratis ay tumutukoy sa isang bagay na libre o walang bayad.

Explanation:

answer with knowledge and valid opinions to help and guide the questioners‚ no copies from anyone or any website‚ pa brainliest.

See also  Repleksyon Tungkol Sa Mga Batang Walang Kakayahang Ipagtanggol Ang Kanilang Mga Sa...