Alin Sa Sumosunod Ang Tumutukoy Sa Salitang Gratis​

alin sa sumosunod Ang tumutukoy sa salitang gratis​

Answer:

Ang salitang gratis ay tumutukoy sa isang bagay na libre o walang bayad.

Explanation:

answer with knowledge and valid opinions to help and guide the questioners‚ no copies from anyone or any website‚ pa brainliest.

See also  Paraan Ng Dignidad Ng Tao​