Ang Isang Disiplinadong Mamamayan Ay Nagbubunga Ng Maunlad Na Bayan. Ibigay Ang Sar…

Ang isang disiplinadong mamamayan ay nagbubunga ng maunlad na bayan. Ibigay ang sarili mong repleksyon dito.​

Answer:

kung tayo po ay mag tutulong sa kapwa tao at sa ating pamayan ay talagang mag bubungad ito ng maunlad na bayan

Explanation:

sana maka tulong

See also  Ang El Niño Phenomenon Ay Isa Sa Pinakamalaking Hamon Para Sa Kabuhayan Ng Mga _____? A....