Ang Iyong Repleksyon Sa Iyong Sarili Pakisagutan Po Please ​

ang iyong repleksyon sa iyong sarili

pakisagutan po please ​

Answer:

Mayroon po at eto ang mas pagtibayin ang pagrespeto ko sa kanila. Marami man ang bagay na sa tingin ko ay alam ko na pero alam ko na mas alam nila kung ano ang ikakabuti ko at nagtitiwala akong makakamit natin at mahuhubog ng buo ang ating pagkatao kung marunong tayong makinig

paki brainliest pweasee

hope it helps

tenchuu by:D

See also  Tayahin Panuto: Basahin At Unawain Ang Bawat Tanong Pilin Ang Titik Ng Tamang Sa...