Ang Pribilehiyong Ito Ang Nangangalaga Sa Mamamayan Upang Hindi Makulong Nang Hindi Duma…

Ang Pribilehiyong Ito Ang Nangangalaga Sa Mamamayan Upang Hindi Makulong Nang Hindi Duma…

Ang pribilehiyong ito ang nangangalaga sa mamamayan upang hindi makulong nang hindi dumaraan sa tamang proceso ng paglilitis.

(TWIR FO PRUCOS )

Nonsense Answer =⚠️ Deleted/Reported ⚠️

Corect/Honest Answer = Brainlyest , Heart ❤, 5 Stars ⭐⭐⭐⭐⭐

Answer:

pa Brainlinest po thank you sana makatulong

See also  Bumou Ng Salita O Lipon Ng Salita Gamit Ang Mga Initial Na Letr...