Ang Pribilehiyong Ito Ang Nangangalaga Sa Mamamayan Upang Hindi Makulong Nang Hindi Duma…

Ang pribilehiyong ito ang nangangalaga sa mamamayan upang hindi makulong nang hindi dumaraan sa tamang proceso ng paglilitis.

(TWIR FO PRUCOS )

Nonsense Answer =⚠️ Deleted/Reported ⚠️

Corect/Honest Answer = Brainlyest , Heart ❤, 5 Stars ⭐⭐⭐⭐⭐

Answer:

pa Brainlinest po thank you sana makatulong

See also  Ano Ang Pakinabang Ng Crystal​