Ano Ang Ecosystem At Saan Mo Maaring Ikumpara Ang Isang Ecosystem?​

ano ang ecosystem at saan mo maaring ikumpara ang isang ecosystem?​

Ang ekosistema (sa Ingles: ecosystem) ay isang komunidad ng mga buhay na organismo at di-buhay na bagay sa kanilang kapaligiran (mga bagay tulad ng hangin, tubig at lupang mineral) na nakikipag-ugnayan sa isa’t-sa bilang isang sistema. Itong mga bahaging biotic at abiotic ay tinuturing na konektado sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga siklo ng pagkain at mga pagdaloy ng enerhiya. Dahil ang ekosistema ay binubuo ng mga interaksiyon sa pagitan ng mga organismo, at sa pagitan ng mga organismo at ang kanilang kapaligiran, sila ay maaaring maging kahit anong laki, subalit madalas ay ang pinapaligiran nila ay tiyak at limitadong lugar (ngunit may mga ilang siyentipiko na nagsasabi na ang buong planeta ay isang ekosistema).

See also  Cielo's Hotdog Stand Sells Hotdogs Of P25 Each. The Variable Costs P...