Ano Ang HINDI Nakasaad Sa Seleksyon? A. Ang Dahilan Ng El Niño B….

Ano ang HINDI nakasaad sa seleksyon?

a. ang dahilan ng El Niño
b. ang mga epekto ng El Niño
c. ang maaaring gawin kapag may El Niño
d. kung sino at ano ang apektado sa El Niño ​

Answer:

Letter D po yung sagot po opo

See also  Masinop In English Dictionary