. Ano Ang Iyong Pananaw Sa Pagkakaroon No Transaction Account? Sa Iyong Pala…

. Ano ang iyong pananaw sa pagkakaroon no transaction account? sa iyong palagay makakabuti by ito sa iyo? kung oo gratis ito makakabuti? Kung hindi, bakit hindi ito makakabuti?​

Answer:

Ano Ang iyong pananaw sa pagkakaroon Ng transaction

account?

Para sa akin, ang pagkakaroon ng transaction account ay nakatutulong upang mas mapadali ang pagbabayad ng bills, mga bilihin, at pagtago ng mga pera. Mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa transaction account sa kasalukuyan dahil mas nagiging secured ang pera kumpara sa pisikal na perang hinahawakan araw-araw. Bukod dito, naiiwasan natin ang pagpapasa-pasa ng pera at ang patuloy na pagkaubos ng punong ginagamit sa paggawa ng pera. Hindi na natin kailangan magdala ng pitaka o kagamitang pantago ng pera sapagkat nasa ating atm o online bank account na ang kailangan natin.

sa iyong palagay makakabuti by ito sa iyo? oo

kung oo gratis ito makakabuti?

Oo,para saakin ang pagkakaroon ng transaction account ay nakakatulong upangmas mapadali ang pagbabayad ng bills, mga bibilhin at pagtago ng mga pera.

carry on learning

See also  Who Is The Fist Filipino President?​