Ano Ang Pasasalamat? Ito Ay Gawi Ng Isang Taong Mapagpasalamat. Ang Pagiging H…

Ano ang pasasalamat?
Ito ay gawi ng isang taong mapagpasalamat. Ang pagiging handa sa
pagmalas ng pagpapahalaga sa taong gumagawa sa kaniya ng
kabutihang-loob. Ang pasasalamat sa salitang ingles ay gratitude, na
nagmula sa salitang Latin na gratus (nakalulugod). gratia (pagtatangi o
kabutihan) at gratis (libre o walang bayad).
May tatlong uri ng pagpapasalamat ayon kay Sto. Tomas de Aquino
a. Pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapuwa:
b. Pagpapasalamay sa kabutihan na ginawa ng kapwa
c. Pagbabayad sa kabutihan ng na ginawa ng kapuwa sa abot ng
makakaya.​

Answer:

A. Pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapuwa

See also  Ano Ang Paniniwala Ng Mensahe Ng Butil Ng Kape​