Balikan Panuto: Basahin At Unawain Ang Maikling Kwento Sa Ibaba. Pagkatapos, Sagu…

Balikan Panuto: Basahin at unawain ang maikling kwento sa ibaba. Pagkatapos, sagutin ang mga mtanong na kasunod nito. Tatlong magkakaibigan ang muling nagkita-kita matapos ang matagal na panahon. Ang una ay galing sa simbahan, ang ikalawa ay galing sa paaralan sa Kamaynilaan at ang ikatlo ay sa baryo naiwan. Ang sabi ng una “Ako ay galing sa bayan, doon sa ating simbahan, limang taon matapos kong matagpuan ang daan sa kabanalan. Kayong dalawa ay sumama sa akin upang malaman ang aking nakita. Kung hanap ninyo ang Lumikha, doon kayo magpunta”. Sumagot ang ikalawa “Ang karunungan ay aking nalaman,daan pala sa katotohanan. Kaya’t kung nais mamulat sa nilalaman, ay daan pala sa katotohanan. Kaya’t kung nais mamulat sa nilalaman ng nasusulat, bakit hindi sumama, sa paaralan tayo magpunta?” Agad na sinabi ng ikatlo, “Akin nang nakita ang dapat kalalagyan, ang piling lugar kung saan ako hinirang. Sa piling ng pamilya rito sa tahanan, sa akin ay ibinigay na pana- nagutan Sa lahat ng usapan, may isa palang nakarinig na opisyal ng pamahalaan na biglang tumindig, “Bakit ba tila nag-aalitan tungkol sa lugar na dapat kalagyan? Hindi man lamang ba ninyo naiisip na sa bawat bagay ay may layuning kalakip? Simbahan man o paaralan, tahanan o maging pamahalaan, bawat isa’y dakila at may pananagutan, sa kaganapan ng bawat nilalang Mga Tanong: 1. Anu-anong sektor ng lipunan ang nag-uusap sa kwento? 2. llarawan ang pahayag ng bawat isang sektor ng lipunan sa kwento. 3. Sang-ayon ka ba sa sinabi ng opisyal ng pamahalaan? Ipaliwanag ang iyong sagot. 4. Kung magkakaroon ng iisang layunin ang lahat ng sektor na nabanggit, ano kaya ito? 5. Paano makatutulong ang mga sektor na ito sa pagkamit ng kaganapan ng ating pagkatao?​ pasagot po hehe

See also  Repleksyon Sa Mabubuo Ko Lamang Ang Aking Sarili Kung Itatalaga...

Answer:

ang haba

Explanation: