.bilang Ng Anak Nina Haring Fernando At Reyna Valeriana.

.bilang ng anak nina haring fernando at reyna valeriana.

Answer:

3

Explanation:

Don Pedro

panganay sa 3 magkakapatid; taksil

Don Diego

ikalawang anak ni haring fernando; tinaksil din si don juan dahil pinilit ni don pedro

Don Juan

asawa niya si donya maria; paboritong anak ni haring fernando; mabait

See also  Sino Si Dr. Lordes Lapus