Brainliest Is Waiting For Correct Answer Part I: Basahing Mabuti Ang Sumusun…

Brainliest is waiting for correct answer

Part I: Basahing mabuti ang sumusunod na tanong at bilugan ang titik ng tamang sagot.

1.Anong tatlong mga bansa sa Europa ang pumirma sa isang alyansa na tinawag na Triple Entente?
A. Alemanya, Russia, Italya
B. Italya, Austria, Poland
C. France, Britain, Russia
D. France, Spain, Netherlands
2. Sino si Archduke Ferdinand?
A. Ang pinuno ng sandatahang lakas ng Alemanya
B. Ang hinaharap na Tsar ng Russia
C. Ang tagapagmana ng trono ng Austria-Hungary
D. Ang embahador ng British sa Alemanya
3. Alin sa mga sumusunod ang isang sanhi na nag-ambag sa pagsisimula ng World War I?
A. Imperyalismo
B. Lihim na Mga Pakikipag-alyansa
C. Pambansang pagmamalaki
D. Pulitika
E. Lahat ng nabanggit
4. Ang reaksyon ng Austria sa pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand noong Hunyo ng 1914 ay upang maglagay ng isang ultimatum sa Serbia upang dalhin ang lahat na kasangkot sa hustisya. Sinubukan ng Serbia na sumunod, ngunit ang kanilang pagsisikap ay hindi itinuring na sapat.
A. TAMA B. MALI
5. Sa pamamagitan ng pagbibigay kay Hitler ng bansang Czechoslovakia, halos napigilan ng Britain at France ang World War 2.
A. TAMA B. MALI
6. Alin sa mga sumusunod ang isang sanhi na tumulong na humantong sa World War 2?
A. Ang pagtaas ng pasismo
B. Malubhang paggamot ng Alemanya ng Treaty of Versailles
C. Appeasement ng mga agresibong bansa
D. Mahusay na Pagkalumbay
E. Lahat ng nabanggit
7. Anong kaganapan ang nagtulak sa Ottoman Empire na pumasok sa giyera?
A. Isang atake ng British sa Dardanelles
B. Isang atake ng Aleman sa Russia
C. Pag-atake ng Rusya sa Austria
D. Isang pag-atake ng British sa Gallipoli
8. Aling kaganapan ang pangkalahatang isinasaalang-alang na maging unang kilos na kilos ng World War II?
A. Pag-atake ng Alemanya sa Russia
B. Pag-atake ng Alemanya sa Britain
C. Pag-atake ng Alemanya sa Poland
D. Ang pananakop ng Alemanya sa Austria
9. Ang digmaan ay may mga sangkap upang magpasimula. Isa na ito ay ang pagpapalakas o pagpapaigting ng sandatahang lakas ng isang bansa sa pamamagitan ng pagpaparami ng armas at sundalo. Ito ay tumutukoy sa ____
A. Imperyalismo C. Pakikipag-alyansa
B. Nasyonalismo D. Militirisasyon
10. Ano ang pangunahing papel ng Italya sa giyera?
A. Nakatulong ito sa Alemanya sa pagtupad ng mga pangunahing layunin
B. Nakatulong ito sa Britain
C. Nagdulot ito ng mga problema sa Japan
D. Ginulo nito ang Alemanya mula sa pagtupad ng mga pangunahing layunin
11. Anong patakarang panlabas ang nagtangkang panatilihing masaya si Hitler sa halip na parusahan siya dahil sa paghawak sa mga bansa?
A. Imperyalismo
B. Appeasement
C. Pag-iisa
D. Internasyonalismo
E. Containment

See also  MGA LIKAS NA YAMAN SA ASYA A. YAMANG LUPA B. YAMANG TUBIG C. YAMANG TAO D. YAMANG GUBAT​

12. Ang Estados Unidos ay may direkta ng ugnayan sa mga bansang Germany at Great Britain sa simula ng WWI.
A. TAMA B. MALI
13. Alin sa mga sumusunod ang hindi totoo tungkol sa pag-atake ng Pearl Harbor?
A. Alam ng mga opisyal ng Estados Unidos noong isang araw na ang Japan ay nagpaplano ng isang malaking atake
B. Mayroong pag-aalala sa mga pinuno ng militar ng Estados Unidos na ang Peal Harbor ay mahina laban sa pag-atake
C. Pininturahan ng Hapon ang kanilang sasakyang panghimpapawid upang magmukhang mga eroplano ng Amerikano
D. Bago ang pag-atake, napatunayan ng mga tiktik na Hapones kung aling mga sasakyang pandigma ng Estados Unidos ang nasa daungan
14. Ang digmaan ay may masama at mabuting naidulot sa mga bansa sa Kanluran at Timog Asya is na dito ay ang pagpapabilis ng proceso sa usapang kapayapaan, kasarinlan, at pagsibol ng bansa sa Asya.
A. TAMA B. MALI
15. Ano ang deklarasyong ipinalabas ng mga Ingles noong 1917 na nagsasaad na ang Palestine ay bubuksan sa mga Jew o Israelite upang kanilang maging tahanan?
A. Balfour Declaration
B. Palestine Declaration
C. Paris Declaration
D. Versailles Declaration​

Answer:

 1. c
 2. c
 3. a
 4. mali
 5. mali
 6. c
 7. d
 8. b
 9. d
 10. a
 11. a
 12. tama
 13. d
 14. tama
 15. c

Explanation:

sana makatulong

correct me if im wrong