Can Someone Help Me To Create A Alamat Kahit Shirt Story Lang​

can someone help me to create a Alamat kahit shirt story lang​

Answer:

alamat ng rambutan

Explanation:

Noong unang panahon, may isang mag-asawa na nagtanim ng mga prutas sa kanilang bakuran. Sa paglipas ng mga araw, namunga ang kanilang puno ng isang natatanging prutas na may mala-buhok na balat at laman na pula.

Nagtatanong ang mag-asawa kung ano ang pangalan ng prutas na kanilang ito. Sa paglipas ng mga araw, may isang mandirigma na dumating sa kanilang bayan. Hinanap niya ang kanyang napatay na ama at dapat niyang mahahanap ang isang prutas na maaari siyang kumain upang masiguro ang kanyang kaligtasan.

Ang mag-asawa ay nagpakumbaba sa mga tagubilin ng mandirigma at ibinigay nila ang mga bunga ng prutas. Kainin niya kahit isang piraso bago niya tulungan ang mag-asawa na maalis sa kanilang bayan para mailigtas ang kanilang buhay.

Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mandirigma ay nakabalik sa bayan kasama ang isa pang mandirigma. Ang prutas na dating hindi alam ng mga tao ay naging kalakal na nila. Hinahanap-hanap ng mga tao ang pangalan ng prutas, kaya’t tinawag nila itong Rambutan. Ang pagtingala sa puno ng Rambutan ay nagsisilbing paalaala sa mga tao ng pagiging matapang at mapagbigay ng mag-asawang tumutulong sa kanilang kapwa.

See also  Anong Aral Natutunan Ko Sa Kuneho At Ang Pagong