Dalawang Bagay Na Iyong Nais Ibahagi Sa Klase Bilang Iyong Repleksyon…

Dalawang bagay na iyong nais ibahagi sa klase bilang iyong repleksyon sa nabasang halimbawa ng pabula

Answer:

Ang aking repleksyon sa nabasang halimbawa ng pabula ay ang mga sumusunod:

1. Kahalagahan ng pagiging matapat: Sa pabulang nabasa ko, malinaw na ipinakita ang kahalagahan ng pagiging matapat. Ang karakter na tao sa kuwento ay hindi nagawang matalo ang tukso ng kanyang mga kaibigan at hindi siya sumali sa kanilang kasinungalingan. Sa kabila ng mga pang-uuto at hikaw ng mga ibon, nagpakatapat siya sa kanyang mga pinaniniwalaan at nanatili siyang tapat sa kanyang mga salita. Ipinakita ng kuwento na ang pagiging matapat ay isang mahalagang katangian na nagpapakita ng integridad, kahusayan, at pagpapahalaga sa katotohanan.

2. Epekto ng mga salita at kilos: Isa pang aral na natutuhan ko sa pabula ay ang kapangyarihan at epekto ng mga salita at kilos. Sa kuwento, nagpakitang-gilas ang mga ibon na mapaniwala at makuha ang tiwala ng ibang mga hayop gamit ang kanilang magagandang sinabi at kilos. Sa kabaligtaran, ang karakter na tao ay inilantad ang kanilang kasinungalingan sa pamamagitan ng mga maling salita at kilos, na nagresulta sa pagkawala ng tiwala ng ibang mga hayop sa kanila. Ipinakita ng kuwento ang kapangyarihan ng mga salita at kilos upang makaimpluwensiya, maging positibo man o negatibo, sa iba.

Sa pangkalahatan, ang nabasang halimbawa ng pabula ay nagbigay sa akin ng mabuting aral tungkol sa pagiging matapat at epektong dulot ng mga salita at kilos sa ating mga relasyon at pag-uugali.

Explanation:

PA BRAINLIEST ASNWER.

See also  Magbigay Ng Tatlong Kahalagahan Ng Wika Sa Mga Tao O Sa Lipunan​