Describe The Musical Elements In Ala Puerta Del Cielo ​

Describe the musical elements in Ala puerta del cielo ​

Answer:

which of the does not belong to the group

See also  Ito Ay Pagkakasunod-sunod Na Daloy O Direksyon Ng Melody Ng Nagbibigay Damda...