Form 137 Arn Ordonez Estareja Paaralan Man Bertdey Ko." Walang Nadaramang Saya At Kasabika…

Form 137
Arn Ordonez Estareja
paaralan
man bertdey ko.”
Walang nadaramang saya at kasabikan si Meynard hanggang makapasok sa
“Bakit pa kasi ako ipatatawag ni Mam,” maktol niya, “at kung kelan pa na-
Tanggap na niyang hindi siya makapagtatapos sa Ikaanim na Baitang. Mula
nang tumuntong siya sa Ikatlong Baitang hanggang noong natapos niya ang
Ikalimang Baitang, hindi siya pinaaakyat ng entablado para kunin ang medal-
ya na Academic Excellence with High Honors. Hindi rin nakalagay sa pro-
grama ng Araw ng Pagkilala ang kaniyang pangalan.
Baka masampahan ng kaso ng dati niyang iskul ang kasalukuyan niyang
paaralan. Mahirap na. Buti nga raw at tinanggap ako, at di pinapatigil sa
pagpasok
Di pa rin nababayaran ng kaniyang magulang ang dalawampung libong
pisong pagkakautang nila sa dating pribadong eskuwelahan. Kaya hanggang
ngayon, hindi pa nito inire-release ang kaniyang Form 137, ang kaniyang
official transcripts of record.
Talaga namang maglilimang taon nang hirap na hirap ang pamilya nila sa
pera.
Malabo talaga siyang makagradweyt.
“Bakit pa kasi…,” patuloy ang kaniyang maktol hanggang sa nasa pintuan
na siya ng kanilang homeroom.
Pagpasok niya, halos magkasabay ang pag-akbay sa kaniya ng kaniyang
tagapayo at ang masayang pagkanta ng “Hapi bertdey, Meynard…”
“Hindi naman ako happy. At paano kaya magiging happy,” nasabi niya sa
sarili. Nanatili siyang walang kibo.
Sinundan ang pag-awit ng masigabong “Sabay-sabay tayong gagradweyt
bukas, Meynard!” kasabay nito ang paglaladlad nila ng tarpapel na may halos
ganoon ding mensahe.
“Tapos na ang problema mo. Natin.” Ipinaliwanag ni Mam na gumawa ng
paraan ang aking mga kamag-aral, ang SSG, ang PTA, ang Principal at maraming
guro para makalikom ng perang kailangan. Pati ang mga organisasyon sa
barangay gayundin ang kapitan at mga kagawad ay malaki ang naitulong.
Hindi pa rin siya umiimik. Nanlalambot siya na parang nahihilaman lalo na
nang yakapin ng mga kaklase. Ewan niya bakit may sipon siyang napapahid.
Sa halohalong emosyong nadarama ni Meynard, nagsimulang lumutang ang
galak.

See also  Ano Ang Pinaka Paksa​

apel na
Gawain sa Pagkatuto Bilang 1.
5. ano ang naramdaman mo habang binabasa mo ang kwento?Ipaliwanag.​

Answer:

sa

Explanation:

Walang nadaramang saya at kasabikan si Meynard hanggang makapasok