Gawain 2 Panuto: Lagyan Ng (/) Kung Ang Pasyang Ginawa Ay Nababat…

Gawain 2 Panuto: Lagyan ng (/) kung ang pasyang ginawa ay nababatay sa tamang gamit at tunguhin ng isip at kilos loob, (X) kung hindi.
_____1. Sinisikap kong unawain ang kalagayan ng aming pamilya ngayong panahon ng pandemya.
_____2. Hindi ko kaagad pinaniniwalaan ang mga kwento ng paninira sa akin.
_____3. Kahit iniwanan kami at hindi binibigyan ng sustento ni tatay ay mag-aaral pa rin akong mabuti.
_____4. Ipahahayag ko ang tamang katuwiran at paliwanag upang malaman ng aking guro ang totoong nangyari.
_____5. lisipin ko ang mga pagmamalupit na ginawa ni tita sa aking kapatid.​

Answer:

1. /

2. /

3. /

4. /

5. X

sana makatulong hehe

See also  Ano Ang 2 Bagay Na Nahihirapan Kang Ikumpara Sa Ibang Kasing Edad...