Gawain 4: Panuto: Ikumpara Ang Pilosopiya Sa Relihiyon Sa Pamamag…

Gawain 4:
Panuto: Ikumpara ang pilosopiya sa relihiyon sa pamamagitan ng isang venn diagram
katulad ng nasa ibaba.

Answer:

ang relihiyon po ay pinaniniwalaan ng mga tao upang magturo sa kanila ng kanilang mabuting gagawin at upang malayo sila sa masasama

Explanation:

at ang pilosopiya naman po ay nagmula sa salitang pagmamahal na karunungan kayat kailangan din ng tao yung para sa kanilang kabutihan

pls… mark me as a brainliest

See also  Who Started The Reduccion