Gawain B Tingnan Muli Ang Mapa. Punan Ang Bawat Patlang Ng Angkop Na Lalawigan U…

Gawain B

Tingnan muli ang mapa. Punan ang bawat patlang ng

angkop na lalawigan upang maging wasto ang bawat

pangungusap. Gawin ito sa sariling sagutang papel.

1. Ang Agusan del Norte ay nasa.

Surigao del Sur.

2. Ang Surigao del Sur ay nasa

Agusan del Norte.

3. Ang Dinagat Islands ay nasa

Surigao del Norte.

4. Ang Agusan del Sur ay nasa

Surigao del Norte.

5. Ang Surigao del Norte ay nasa

Surigao del Sur.

ng

ng

ng

ng

ng

Gawain B

Tingnan muli ang mapa. Punan ang bawat patlang ng

angkop na lalawigan upang maging wasto ang bawat

pangungusap. Gawin ito sa sariling sagutang papel.

1. Ang Agusan del Norte ay nasa.

Surigao del Sur.

2. Ang Surigao del Sur ay nasa

Agusan del Norte.

3. Ang Dinagat Islands ay nasa

Surigao del Norte.

4. Ang Agusan del Sur ay nasa

Surigao del Norte.

5. Ang Surigao del Norte ay nasa

Surigao del Sur.

ng

ng

ng

ng

ng

See also  Ano Ang Pakinabang Ng Dam