Gawain Sa Pagkatuto Bilang 5:Ikumpara Ang Paniniwala Ng Relihi…

Gawain sa pagkatuto bilang 5:Ikumpara ang paniniwala ng relihiyong islam sa ibang mga relihiyon.Ano sa inyong pananaw ang mga bagay na nakatulong upang mapalaganap ang relihiyong islam sa pilipinas???

Answer:

Ang Pinagkaiba ng Islam sa Ibang Relihiyon

Narito ang ilang bagay kung saan naiiba ang relihiyong Islam sa ibang mga relihiyon:

  • Hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim at Hudyo; ang mga Hindu ay hindi kumakain ng baka; ang mga Buddhist ay pinipiling huwag kumain ng anumang may buhay; ang pagkain ng baboy at baka ay pwede sa mga Katoliko at Protestanteng Kristiyano
  • Nagsisimba ang mga Muslim sa araw ng Huwebes at Biyernes, samantalang ang mga Hudyo ay nagsisimba sa paglubog ng araw ng Biyernes hanggang Sabado, at ang mga Katoliko at Protestanteng Kristiyano naman ay nagsisimba tuwing Linggo.
  • Azan ang gumigising sa mga Muslim, habang kampana naman ang gumigising sa mga Katoliko
  • Naniniwala sa pangalawang buhay sa paraiso ang mga Muslim, Kristiyano, at Hudyo; ang mga Buddhist at Hindu naman ay naniniwala sa Nirvana at reincarnation

Ang relihiyong Islam ay naipalaganap sa Pilipinas dahil na rin sa impluwensya ng mga mangangalakal mula sa Arabia. Dahil sa kanilang pagpupursiging ipakilala ang Islam sa mga Pilipino noon, tinanggap ng buong-buo ng mga taga Mindanao ay relihiyong ito.

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa relihiyong Islam, bisitahin lamang ang link na ito:

https://brainly.ph/question/1827017

#BrainlyEveryday

Answer:

ang islam ay salita ng mga muslim,

ang mga muslim ay may diyos na sinsamba na kung tawagin ay Allah.

Explanation:

sana makatulong

See also  Bakit Pinatay Si Lapu Lapu