Gumawa Ng Repleksyon Kung May Nabago Ba Sa Iyong Sarili Matapos Mong Malaman A…

Gumawa ng repleksyon kung may nabago ba sa iyong sarili matapos mong
malaman ang
ating paksa na pinamagatang Pagsunod at Paggalang sa mga
Magulang. Nakatatanda at may Awtoridad,​

Answer:Mayroon po at eto ang mas pagtibayin ang pagrespeto ko sa kanila. Marami man ang bagay na sa tingin ko ay alam ko na pero alam ko na mas alam nila kung ano ang ikakabuti ko at nagtitiwala akong makakamit natin at mahuhubog ng buo ang ating pagkatao kung marunong tayong makinig

Explanation:

See also  [tex]\blue———————————————————[/tex] Sumulat Ng Isang Maikling Repleksyon Hinggil...