Hinuha Meaning Tagalog Word

hinuha meaning tagalog word

Answer:

hatol, pasiya, opinyon, o palagay na ginawâ batay sa mga katibayan at pangangatwiran

See also  1.) Ito Ay Uri Ng Panitikan Na Naglalaman Ng Mga Bagay-bagay Sa Daigdig. A....