I To Ay Isang Libro O Maaring Makita Sa Diksyonaryo Na Nagbibigay Ng…

I to ay isang libro o maaring makita sa diksyonaryo na nagbibigay ng kasingkahugan O kasalugat na salita sa isang partikular na salita…​

Answer:

Gawain unawain ang pahayag sa bawat bilang, punan ng tamang letra ang mga kahon sa cross word puzzle upang mabuo ang tamang sagot. kapag natukoy na ang salita sa puzzle, isulat ito sa patlang bago ang bilang. (2 puntos bawat tamang sagot, 10 puntos kauuan).

See also  Ang Pagong Ay Mas Mabagal Kaysa Sa Kuneho​