I Tukuyin Ang Ipinahihiwatig Ng Bawat Pangugusap . Piliin Ang Titi…

I Tukuyin ang ipinahihiwatig ng bawat pangugusap . Piliin ang titik ng tamang sagot.

1.Tumutukoy kapag wala ang bagay o bahagi ng kalikasan na siyang kinakausap ng persona o

nasasalita sa tula.

a. Haiku b.Pagmamalabis. c.simbolismo d.pagtutulad e.panawagan

2. May labimpitong (17) pantig lamang at may hati ng taludtod na 5-7-5.

a. Haiku b.Pagmamalabis. c.simbolismo d.pagtutulad e.panawagan

3. Mga salita na nag-iiwan ng iba’t ibang pagpapakahulugan sa mambabasa pero dapat na di-

nalalayo ang kaniyang interpretasyon sa nais ipaabot ng may-akda.

a. Haiku b.Pagmamalabis. c.simbolismo d.pagtutulad e.panawagan

4. Tawag kapag sobra ang paglalarawan at mahirap maganap sa tunay na buhay.

a. Tekstong Argumentatib b.Pagmamalabis. c.simbolismo d.pagtutulad e. metapora

5. Kapag nilagyan naman ang salita ng panuring na gaya ng parang, animo (ka)

gaya, (ka)tulad, tinatawag naman ang talinghaga na.

a. Tekstong Argumentatib b. tanka c. simbolismo d.pagtutulad e.metapora

6. May limang taludtod na tatlumpu’t isa (31) ang kabuuang bilang ng mga pantig. May hating 5-7-5-

7-7

a. Tekstong Argumentatib b. tanka c. imahe d.pagtutulad e.metapora

7. Hindi ginagamit ang mga salitang tulad ng, katulad ng, parang, kawangis ng, animo, kagaya ng

atbp.

a. Tekstong Argumentatib b. tanka c. imahe d.pagtutulad e.metapora

8. Ito ay teksto kung saan ipinagtatanggol ng manunulat ang posisyon sa isang paksa

o usapin gamit ang mga ebidensiya mula sa personal na karanasan,

a. Tekstong Argumentatib b. tanka c.pabula d.pagtutulad e.metapora

9. representasyon ng isang bagay tao o ideya; larawan na binubuo ng isang akdang pampanitikan;

a. Tekstong Argumentatib b. tanka c.pabula d.pagtutulad e.metapora

10. ay isang uri ng panitikang nagsasalaysay ng mga simpleng kwentong karaniwang nagtatampok

See also  Magsulat Ng Tatlong Katotohanan At Dalawang Opinyon Ng Kuwentong "Ang Alamat Ng Pinya"...

sa mga hayop bilang mga tauhan..

a. Tekstong Argumentatib b. tanka c.pabula d.pagtutulad e.metapora

II. Tukuyin ang uri ng Tayutay ng ginamit sa bawat kwento. Piliin ang titik ng tamang sagot.

1.Lumaglag ang aking puso ng makita kita.

a.Pagtatao b.panawagan c.pagtutulad d.metapora e.pagmamalabis

2.Umiyak ang langit sa nagyari sa kanilang pamilya.

a.Pagtatao b.panawagan c.pagtutulad d.metapora e.pagmamalabis​

Answer:

b,a,b

Explanation:

pagmamalabis ibigsabihin ay labis na kalungkutang ang nangyari sa pamilya nila kaya umiyak ang langit