Ikumpara Ang Paniniwala Ng Relihiyong Elihiyon. Ano Sa Inyong P…

Ikumpara ang paniniwala ng relihiyong elihiyon. Ano sa inyong pananaw ang mga bagay na nakatulong upar apalaganap ang relihiyong Islam sa Pilipinas? 8 PIVOT 4A CALABA​

answer

  • Hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim at Hudyo: ang mga Hindu ay hindi kumakain ng baka: ang mga Buddhist ay pinipiling hindi kumain ng anumang may buhay ang pagkain ng baboy at baka ay pwede sa mga katoliko at protestanteng kristiyano
  • Nag sisimba ang mga Muslim sa araw ng huwebes at biyernes sa Mantala ang mga Hudyo ay nagsisimba sa paglubog ng araw ng biyernes hanggang sabado at ng mga katoliko at protestanteng kristiyano naman ay nag sisimba tuwing linggo
  • azan ang gumigising sa mga muslim, habang kampana naman ang gumigising sa mga katoliko
  • naniniwala sa pangalawang buhay sa paraiso ang mga muslim,kristyano at hudyo ang mga Buddhist at Hindu naman ay naniniwala sa nirvana at reincarnation
See also  Ano-anong Mga Gawain O Programa Ang Ginagawa Ng Iyong Barangay Up...