Isagawa Gawain A Panuto: Iguhit Ang Pagkamamamayang Pilipino Ayon Sa Ba…

Isagawa
Gawain A
Panuto: Iguhit ang
pagkamamamayang Pilipino ayon sa batas at
sagot sa sagutang papel.
kung ang pahayag ay tumutugon sa
kung hindi. Isulat ang
1. Ang isang Pilipinong nakapag-asawa ng isang dayuhan ay hindi na
maaaring maging mamamayang Pilipino.
2. Hindi na maaaring maging mamamayang Pilipino ang isang dating
Pilipino na piniling maging naturalisadong mamamayan sa ibang
bansa.
3. Ang isang dayuhan na dumaan sa proceso ng naturalisasyon ay
maaring maging mamamayang Pilipino.
4. Isa man sa iyong magulang ay Pilipino, ikaw ay mamamayang Pilipino.
5. Ang pagkamamamayan ay maaaring mawala at makamit muli.​

Explanation:

Tama tama mali mali tama

Answer:

tumutugon, pahayag, pahayag, tugon, tugon

See also  Bukod Sa Yamang Lupa At Yamang Tubig, Ano Pa Ang Mga Likas A Yaman?