Karagdagang Gawain Panuto: Bumuo Ng Isang Maikling Kwento Na Naglalaman Ng Mga Kaisipan Na…

Karagdagang Gawain
Panuto: Bumuo ng isang maikling kwento na naglalaman ng mga kaisipan na tumutukoy
sa Prinsipyo ng Solidarity at Subsidiarity. Pumili lamang ng isa sa sumusunod na
pamagat na pagpipilian.
Kabataan para sa Solidarity at Subsidiarity
Ang Pamayanan at ang aking Pamilya
Pagiging Lider ng Pamayanan​

Answer:

parehas tayo ng sinasagutan gr 9 karin

See also  Ano Ang Maitutulong Ng Programa Ng Barangay Sa Tao​