Karanasan Isinulat Nk Christia Mae P. Iso Maliit Pa Lamang Si Kara Ay…

Karanasan
Isinulat nk Christia Mae P. Iso
Maliit pa lamang si Kara ay marami na itong pangarap sa buhay. Maraming pagkakataon na
siya ay nakararanas ng problema sa buhay. Ang kanyang mga magulang ay mahirap lamang at
hindi kaya na pag-aralin. Kung kaya, noong hayskul pa laman ay sinabihan na siya na hindi siya
makakapag-kolehiyo. Nalungkot si Kara ng lubos dahil ang kanyang mga pangarap ay hindi na
matutupad. Gumuho ang kaniyang mundo at umiyak ng umiyak. Habang palapit ng palapit ang
pagtatapos ng huling taon niya sa hayskui, pinagsikapan ni Kara na maging mataas ang
kaniyang mga marka. Nagsumikap siya at pinagdaanan ang mga pagsubok ng walang takot.
Marami man ang balakid na kaniyang kinakaharap, nanalig siya na makakayanan niya ito para
sa sarili at sa pamilya. Muntik na siyang sumuko dahil sa mga panghuhusga at pambabatikos
ng kanyang kapwa kamag-aral, ngunit mas nangibabaw ang pag-asa niya sa buhay na may
katapusan ang lahat ng pagsubok. Sa nagdaang araw siya ay nagbalik tanaw sa kanyang
pinagdaanan. Hindi niya wari ang mga pagsubok at nalampasan niya ito. Ang saya sa mga mata
ng kaniyang pamilya ay kaniyang nakita habang siya ay sinasabitan ng gintong medalyon sa
kaniyang pagtatapos. Hawak-hawak niya ang diploma at sambit niya sa kaniyang sarili “ako’y
muling mangangarap at sa pagkakataong ito mas pagbubutihin ko, ito ang aking karanasan
habang buhay mangangarap na may pag-asa
Sagutin ang mga sumusunod na tanong:
1. Sino ang tauhan sa kwento?
2. Ano-ano ang mga naging karanasan ni Kara sa kaniyang buhay?
3. Ano ang kabutihang dulot ng kaniyang pagiging positibo sa buhay?
4. Sang-ayon ka ba sa kaniyang pananaw sa buhay? Ipaliwanag.
5. Kung ikaw si Kara, gagawin mo rin ba ang kaniyang desisyon sa buhay? Bakit?
sagot mula sa kahon.​
neeed ko po ngaun

See also  Nakabubuo Ng Mga Paraan Upang Mahalin Ang Sarili At Kapwana May Pagpapahalaga Sa Di...

Answer:

1. Si Kara

2. Problema nya sa kanilang pamumuhay

3. Nagkaroon sya ng pag asa

4. Oo, Dahil sa kanyang paniniwala at pag asa, ginamit nya ang kanyang mga karanasan upang magsumikap

5. Oo, dahil sa pagsisikap ay nakamit nya ang kanyang pangarap