Katangian Ng Mga Tauhan Sa Kwentong Nang Minsang Naligaw Si Adrian Katangian Ni Adrian:…

katangian ng mga tauhan sa kwentong nang minsang naligaw si adrian
katangian ni Adrian: (Your answer)

katangian ng ama ni Adrian:(your answer)

katangian ng mga kapatid ni Adrian:(your answer)​

pa sagut po sna ng maayus ☺️​

Explanation:

adrian: mapagmahal

ama: maawain

kapatid: matulungin/nagtutulungan bawat isa

sana nakatulong

Apollo Creed vs. Clubber Lang - Battles - Comic Vine

creed clubber

Everett franchise. Clubber lang. Clubber villains

clubber lang - Google Search in 2020 | Greatest villains, Movie scenes

clubber villains

Apollo creed vs. clubber lang. Creed clubber. Movie review: rocky iii (1982)

Rocky Balboa Vs Clubber Lang Poster

Greatest post fight speech ever?. Clubber lang rocky vs drago gunn tommy ivan quotes pain quotesgram wolf bad big angry espn ap off lavender room. Why clubber lang was rocky's worst enemy (not drago)

See also  Ang Paborito Kong Prutas Ay Bayabas Gawin Itong Tula​