Kung Ikumpara Mo Ang Iyong Sarili Sa Isang Bagay Ano Ito At Bakit?​

kung ikumpara mo ang iyong sarili sa isang bagay ano ito at bakit?​

Answer:

Ako ay pwede maihalintulad sa isang bote na kung saan matagal mapuno at mahaba Ang pasensiya, ngunit pag napuno ito ay aapaw na sa mga emosyon at iba’t ibang ideya na maaring makaapekto sa ibang tao

Answer:

Bulaklak na nagsisimulang sumibol at sumubok ng mga kakaibang bagay. Tumayo sa sariling mga paa at matuto. Gumawa ng mga bagay na naayon sa aking interes at umunlad. Payapang mapili kung ano man ang aking gusto at hinangad.

#CarryOnLearning!

Keep it up♪

See also  Ano Ang Iyong Inaasahan Mula Sa Pinuno Ng Iyong Barangay Upang Ma...