Mag-isip Ng Isang Bagay Maaaring Ikumpara Sa Sarili Batay Sa Katangi…

mag-isip ng isang bagay maaaring ikumpara sa sarili batay sa katangiang taglay nito ipaliwanag.​

unan- dahil ako ay may malambot na puso

See also  Pamagat Ng Lagom: Sanggunian: Pagsusuri:​