Makikita Sa Isa Sa Mga Gusali Ng Supreme Court Of The Philippines Na Nasa Padre Faura St….

makikita sa isa sa mga gusali ng supreme court of the philippines na nasa padre faura St. Manila ang dalawang estatwa na nakatayo sa portal. isa sa mga estatwa ay is moses na hawak ang samping utos ng diyos at si lady justice, ang imagen ng babaeng nakapiring na may dalang timbangan at hawak na espada

ano sa palagay mo ang kaugnayan ng dalawang persona na ito sa katarungan ​

Answer:

padre paoura court of the philipines

Explanation:

sa tingin ko yan

See also  1.P Mi Na 2.A R B Ine S 3.C Er Ru Cs 4.C N T C Ion 5. M Nu Ac Ur Ng​