Mga Di Pamilyar Na Salita Na Nagsisimula Sa Letrang L

mga di pamilyar na salita na

nagsisimula sa letrang L

Lisya-Mali o HIndi Tama

Lumago-Tumubo

Laot-Gitna ng Karagatan

Lilo-Taksil

Lingap-Pagtingin o Pagaalaga

Lingkod- Tagasilbi

Linggatong-Ligalig: Problema

Lumawig-Tumagal,Lumaon

Lunas- Gamot

Liknayan- Pisika

Liblib-Tago

Lingid- Lihim

Luklukan-Trono

1. Lumbalumba

2. Lumulura

3. Lumon

4. Lalapnisan

5. Lalango

See also  Ang Kahariang Berbanya Ay Pinamumunuan Ni Haring Salermo At...