Mga Salita Na Nagsisimula Sa Pr

Mga salita na nagsisimula sa pr

english:PRactice,PRotucol,PRide,PRoud,PRomote,PRotect
tagalog:PRansya,PRoweba,PRaktis,PRotekta,PRotesta,PRaning

presyo,proyekto at produkto

See also  -How Can I Use The Word "MAADHIKAIN" In A Sentence? -MAADHIKAIN MEANING [tagalog] :...