Mga Salita Na Nagsisimula Sa Titik O

mga salita na nagsisimula sa titik o

oras
orasan
opisina
opisyal
orasyon
ordinansa
operasyon
orihinal
ordinaryo

See also  Panuto: Isulat Ang T Kung Nagsasaad Ng Katotohanan At M Kung Hindi,...