Mga Salita Na Nagsisimula Sa Titik O

mga salita na nagsisimula sa titik o

oras
orasan
opisina
opisyal
orasyon
ordinansa
operasyon
orihinal
ordinaryo

See also  4. Ang Alamat Ng Pinya​