Music Pagsasanay 2 : Tukuyin Ang Daloy Ng Melodiya Sa Bawat Iskala…

music pagsasanay 2 : tukuyin ang daloy ng melodiya sa bawat iskala .sundan ang bawat bilang. isulat kung pataas o pababang o inuulit gawin ito sa iyong kwaderno.

1. Pataas na pahakbang

2. Pataas na palaktaw

3. Inuulit

4. Pababang pahakbang

5. Pababang pahakbang

HOPE IT’S HELP

Gawain 1 Tukuyin Mo, Gampanin Ko!Panuto: Tukuyin ang bahaging

Panuto: isulat ang so-fa syllable ng mga nota sa bawatiskalaa. Suriin ang daloy ng melodiya sa melodic pattern.sabihin kung ano ang. Ng daloy melodiya musika

Kilalanin ang daloy ng melodiya ng mg nota sa bawat bilang. A.inuulit B

Gawain sa pagkatuto bilang 3: tukuyin ang daloy ng melody sa bawat. Daloy ano melodiya kung ipak. Gawain sa pagkatuto bilang 1: tingnan mo ang mga larawan. tukuyin mo

Gamit ang blankong mapa ng Asya, pangalanan ang mga bansa nito na nasa

ng asya bansa ang mga bawat nasa loob nito gamit kahon

Isulat ang t kung sumusunod na daloy ng melodiya ay pataas b kung. Ng daloy melodiya musika. Panuto: isulat ang so-fa syllable ng mga nota sa bawatiskalaa

kilalanin ang daloy ng melodiya ng mga nota sa bawat bilang isulat sa

A. tukuyin ang daloy ng melody ng mga nota sa measure. pil…. Panuto: isulat ang so-fa syllable ng mga nota sa bawatiskalaa. Sektor tukuyin gampanin ekonomiya daloy mga paikot

MUSIKA 4 | QUARTER 2 | WEEK 4 | ANG DALOY NG MELODIYA | TEACHER G - YouTube

daloy ang melodiya musika

Daloy melodiya sabihin melodic kung ipakita ph suriin. 2. ito ay isang mahalagang elemento ng musika a nota b. g-clef c. Gawain 1.tukuyin ang gampanin ng mga aktor / sektor sa paikot na daloy

Tayahin'anuto: Suriin ang daloy ng melodiya sa melodiSabihin kung ano

daloy ano melodiya kung ipak

Pagsasanay 3 panuto: gumawa ng sariling daloy ng melody gamit ang apat. Tayahin'anuto: suriin ang daloy ng melodiya sa melodisabihin kung ano. Gawain sa pagkatuto bilang 3: tukuyin ang daloy ng melody sa bawat

tukuyin ang wastong direksyon ng melodiya isulat ang tamang sagot sa

Gawain 1.tukuyin ang gampanin ng mga aktor / sektor sa paikot na daloy. 4. tukuyin ang daloy ng melodiya na makikita sa staff.. Ng daloy melodiya musika

See also  Your Teacher Assigned To Your Section To Perform A Binislakan Dance What Yo...

Isulat ang nota ng bawat salita at tukuyin ang direksyon ng himig o

2. ito ay isang mahalagang elemento ng musika a nota b. g-clef c. Isulat ang nota ng bawat salita at tukuyin ang direksyon ng himig o. Basahin at isulat ang so-fa silaba ng bawat iskala sa tapat ng nota

Suriin ang daloy ng melodiya sa melodic pattern.Sabihin kung ano ang

daloy melodiya sabihin melodic kung ipakita ph suriin

Gamit ang blankong mapa ng asya, pangalanan ang mga bansa nito na nasa. A. tukuyin ang daloy ng melody ng mga nota sa measure. pil…. Gawain sa pagkatuto bilang 3: tukuyin ang daloy ng melodiya sa bawat

Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Tukuyin ang daloy ng melodiya sa bawat

Gawain 1.tukuyin ang gampanin ng mga aktor / sektor sa paikot na daloy. Panuto:tukuyin ang daloy ng melody sa bawat sukat kung ito ay pataas. Ng asya bansa ang mga bawat nasa loob nito gamit kahon

Panuto:Tukuyin ang daloy ng melody sa bawat sukat kung ito ay pataas

daloy pataas kung sukat bawat ph panuto tukuyin isulat kaya inuulit

Kilalanin ang daloy ng melodiya ng mg nota sa bawat bilang. a.inuulit b. Iskala. gawain sa pagkatuto bilang 3: tukuyin ang daloy ng melodiya sa. Sektor tukuyin gampanin ekonomiya daloy mga paikot

PAGSASANAY 3 Panuto: Gumawa ng sariling daloy ng melody gamit ang apat

Sektor tukuyin gampanin ekonomiya daloy mga paikot. Gawain 1 tukuyin mo, gampanin ko!panuto: tukuyin ang bahaging. Tukuyin ang daloy ng melodiya at isulat sa patlang. gawin ito sa iyong

A. Tukuyin ang daloy ng melody ng mga nota sa measure. Pil...

Kilalanin ang daloy ng melodiya ng mga nota sa bawat bilang isulat sa. Gawain sa pagkatuto bilang 5 tukuyin ang estilo ng pagsisimula at pagwa. Daloy mga tukuyin melodiya tamang sumusunod isulat sagot

2. Ito ay isang mahalagang elemento ng musika A nota B. G-Clef C

Iskala. gawain sa pagkatuto bilang 3: tukuyin ang daloy ng melodiya sa. Daloy mga tukuyin melodiya tamang sumusunod isulat sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 3: tukuyin ang daloy ng melodiya sa bawat

See also  Learning Task 3 Tukuyin Ang Daloy Ng Melodiya Sa Bawat Iskala.Sundan Ang Bawat Bilang.Is...