Paano Maiisasan Ang El Niño? ​

paano maiisasan ang el niño?

Answer:

pagtatanim ng maraming puno

iwasan Ang pagsunog sa mga basura tulad ng mga plastic

See also  PLEASE I NEED A HELP Gawain 3. Ano Ang Mabuti At Masamang Epekto Ng Teknoloh...