Pagtambalin Ang Mga Salita Sa Hanay A Sa Hanay B. Isulat Ang Sa…

Pagtambalin ang mga salita sa Hanay A sa Hanay B. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang

Hanay A

26. Entitlement Mentality
27. Gracias
28. Gratus
29. Gratitude
30. Gratis

hanay B

A. libre o wala bayad
B. pagtatangi o kabutihan
C. kawalan ng pagsasalamat
D. nakalulugod
E. Pasasalamat​

Answer:

26.C

27.E

28.D

29.B

30.A

Explanation:

Sana makatulog:(

See also  1. El Niño At La Nina​