Pano Ikumpara Ang Laptop Sa Computer ​

pano ikumpara ang laptop sa computer ​

Explanation:

ang laptop ay isang gadget na madaling bitbitin o dalhin kung saan ngunit ang computer ay mahirap madala,samakatuwid ang computer ay marami pang kailangan na isaksak na kung anoano para ito ay gumana.

See also  12. The Following Are The Tips On How To Prepare And Store Too...