Panuto: Bumuo Ng Isang Maikling Kwento Na Naglalaman Ng Mga Kaisipan Na Tumutukoy Sa Prins…

Panuto: Bumuo ng isang maikling kwento na naglalaman ng mga kaisipan na tumutukoy sa Prinsipyo ng Solidarity at Subsidiarity. Pumili lamang ng isa sa sumusunod na pamagat na pagpipilian.
-Kabataan para sa Solidarity at Subsidiarity
– Ang Pamayanan at ang aking pamilya
-Pagiging lider ng Pamayanan

Answer:

Ang pamayanan at Ang aking

pamilya at kabataan para sa Solidarity

Subsidiarity at Ang pagiging liderng pamayanan Ng mga tao

See also  Inspirational Tagalog Quotes