Panuto: Ibigay Ang Hinihinging Sagot Sa Bawat Bilang. Iwasang Magk…

Panuto: Ibigay ang hinihinging sagot sa bawat bilang. Iwasang magkaron ng bura o erasures. 1. Nagtataglay ng tiyak na anyo na nakapokus sa pagsulat at pasalitang diskurso. 2. Isa sa maraming anyo ng komunikasyong teknikal na nagtataglay ng mataas na antas ng kasanayan mula sa isang disiplina. 3. nagsisilbing tagatanggap ng mensahe at maaaring siya ay isang tagapakinig, manonood o mambabasa. 4. Maituturing itong proceso tungo sa mahusay na pagbuo ng anumang uri ng komunikasyong teknikal. Dito nagsasama- sama ang iba’t ibang indibidwal na may magkakaibang kasanayan sa pagbuo ng komunikasyong inaasahan. 5. Dito nakasaad ang daloy ng ideya ng kabuuang mensahe ng komunikasyon. 6. kinapapalooban ito ng tono, boses, pananaw, at iba pang paraan kung papaanong mahusay na maipapadala ang mensahe. 7. ito ang dahilan kung bakit kinakailangang maganap ang pagpapadala ng mensahe. 8. Isang halimbawa nito ay ang Liham Pangnegosyo 9. Tumutukoy ang mga ito sa mga sulating may kinalaman sa isang produkto 10. Isang halimbawa nito ay ang Recipe o Menu ng pagkain. 11. Tumutukoy ang mga ito sa mga sulating naglalayong magpabatid ng impormasyon sa publiko at sa mga layuning itanyag ang isang produkto, serbisyo o kaganapan 12. Ito ay paraan ng patalastas kung saan malikhaing inilalapat sa maliit na papel ang mga detalye ng isang produkto, konsepto, paalala o polisiya. 13. Ito ay isang espesyal na serbisyo na ginagawa sa larangan ng negosyo. Sa pamamagitan nito, nakapagbibigay ang kompanya ng mas mababang halaga ng kanilang mga produkto o serbisyo sa itinakdang panahon. 14. Ito ay isang dokumentadong ulat ng ng isang pangyayari na isinusulat sa paraang kronolohikal. Ang pagsulat sa paraang naratibo o ang pagsulat ng nagsasalaysay ng kuwento pinakaakma sa mga ulat na may mga pangyayaring may simula, gitna at wakas. 15. Isang ebalwasyon ng mga inihaing proposal o aksiyon kaugnay sa mga proyekto ng pagpapaunlad sa mga sitwasyon o mga bagay sa trabaho. ​

See also  Ibigay Ang Mga Parte At Halimbawa Ng Isang Balagtasan

Answer:

ebawalsyon katugnaw Dre SA amoa