PANUTO: Piliin Ang Mga Kagamitang Nasa Kahon, Llagay Sa ULAP Kung Ito…

PANUTO: Piliin ang mga kagamitang nasa kahon, llagay sa ULAP kung ito ay
kagamitang pangkamay, drowing ng ARAW kung kagamitang de-motor at BITUIN
kung kagamitang de bomba
Electric Drills
Hacksaw
Martilyo
Pliers
Vacuum​

Explanation:

araw

ulap

ulap

ulap

bituin

See also  Ano Ang Pakinabang Ng Pagluluto?​