Panuto Pinag Fik Ng Tamang Sagot Gentin Po And Zo Grade Answer Sheet 1 Mazak N…

Panuto Pinag fik ng tamang sagot Gentin po and zo grade answer sheet 1 Mazak na magabiga sina Jenna Saly Subalit minsan may pagkakataon na ang gusto ni Jenny ang masusunod Ano kaya ang gagawin ni Say? Awanan na ang ang kaibigan C. Hindi pagbibigan ang kaibigan 8 Pagbibigan ang kabigan kung to’y wala namang dulot na kasamaan 2 Maungcot ang iyong sabigan dari maroon siyang problema sa pamilya Ano ang iyong gagawin? A. Iwasan na lang ang kaibigan C. Huwag makipag-usap sa kaibigan B. Kausapin ang kaban para mapan ang sakit na niyang naramdaman 1 3 Nyaya ang iyong kaibigan na lumiban sa klase dahil maglalaro kayo ng computer games sa kanio Ano ang iyong gagawin? A Sundin ang kagan C. Tanggihan at pagsabihan ang kaibigan na masama ang kanyang balak C Magban sa klase ani hindi naman ang mga magulang mo 4 inerjaan ka ng kabigan mo na sura sa isang patimpalak sa pagsayaw. Magaling ka namang sumayaw at hing mo talaga ito Ano ang gagawin mo? A Sasali sa sayaw kasama ang kabigan C. Sasali ako dahil napilitan lang B. Hindi ako sasa dan bacaracahya ako 5. May binulong na sekreto ang iyong kaibigan sa iyo Sabi niya huwag mong kwento sa iba. Subalit isang araw may nakipagkwentuhan sa iyo na kakase mo Ano ang gagawin mo? A kukwento ang sekreto sa kaklase c. Bahala nang ikwento ko dahil hindi naman alam ng kaibigan ko. B. Hindi ko kukwento dahil nirerespeto ko ang aking kaibigan 6. May kabigan kang isang mahirap Pumasok siya ng paaralan na hindi kumakain at wala pang baon Ano ang gagawin mo? A Huwag nalang pansinin ang kaibigan C. Paghatian ng baon para maipsan ang gutom ng kaibigan B. Pautangin na lang ng pera ang kaibigan 7. Nakita mong sumasama na sa masamang barkada ang iyong matalik na kaibigan. Ano ang gagawin mo? A Pabayaan na lang ang kabigan C Pagsabihan ang kaibigan B. Huwag pakialaman ang kaibigan 8. Niyaya ka nga mga kaibigan mo na maligo sa ilog Marunong ka namang lumangoy subalit hindi ka nakapagpaalam sa iyong mga magulang Susundin mo ba ang iyong mga kaibigan? A. 00, dani kaibigan ko sila C 00, dahil hindi naman alam ng mga magulang ko B. Hindi, dahil hindi ako nakapagpaalam sa aking mga magulang A Nakita mong nag aaway ang dalawa mong kaibigan. Ano ang dapat mong gawin? B Kampihan ang kaibigan na mas malapit sa iyo. Hahayaan lang silang nag-aaway b. Sawayin at pagsabihan ang mga kaibigan 1 1 10 Ano ang big ng “Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan lalo na sa oras ng kagipitan? A Isang kaibigan na handing tumulong sa iyo sa oras ng problema na walang hinihiling kapalit at mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay Isang kaibigan na kasama mo palagi ua kasiyahan at nawawala sa oras ng problema C Kaibigang nasa tabi mo kung mayroon lang kailanagn sa iyo.​

See also  Ano-ano Ang Mga Salita O Lipon Ng Mga Salita Na Nabuo​

Answer:

  1. A
  2. B
  3. A
  4. B
  5. B
  6. A
  7. C
  8. C
  9. A
  10. B

Explanation:

sana makatulong po