Piliin At Isulat Sa Patlang Ang Titik Ng Tamang Sagot 1. Sino Ang Kauna-unahang…

Piliin at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot
1. Sino ang kauna-unahang pangulo sa ilalim ng18. How far could the fish go if it swims at ap speed of 16m/s for 34 sec?
A. 542 m B. 543 m C. 544 m D. 545m
19. The distance between 2 towns is 217 km. It takes 3.5 hours to travel between
these towns. What is the speed?
A. 62km/h B. 63 km/h C. 64 km/h D. 65km/h
20. How long would it take would it take to drive of 130 miles at a speed of 32.5
mph?
A. 3 hours B. 4 hours C.5 hours D. 6 hours
21. The distance is 90 km/h, the time is 72 hours, solve for the distance.
A 6 100 km B.6 200 km C.6 300 km D.6400 km
22.Calculate the time it takes to travel for 40 km at 8km/h.
A. 3 hours B. 4 hours C. 5 hours D. 6 hours
23. Solve the distance that you would travel if you drove 10 hours at 120 km/h.
A. 1 200 km B. 1 300 km C. 1 400 km D. 1 500km
24. Calculate the speed for 150 kilometer in 6 hours.
A. 23 km/h B. 24 km/h C.25 km/h d. 26 km/h
25. Michelle can type 420 words in 10 minutes. Solve her typing speed.
A. 40 words/minute B. 42 words/minute C. 41 words/minute D. 43 words/minute ikatlong Republika?
A Ferdinand E. Marcol B Manuel A Roxas C. Elpidio Quirino D. Ramon Magsaysay
2. Siya naman ang pangulo
na nagpatupad ng Agricultural Land Reform Law. Sino siya?
A Carlos P. Garcia B. Manuel A. Roxas C Diosdado P. Macapagal D. Ramon
Magsaysay
3 Sino ang pangulo na nagpatibay ang Social Security Act?
A Ramon Magsaysay 8 Carlos P. Garcia C. Manuel A. Roxas D. Elpidio Quirino
4. Sa ilalim ng kanyang pamumuno naisabatas ang Minimum Wage Law
A. Manuel A. Roxas B. Ferdinand E. Marcos C Diosdado Macapagal D Elpidio
Quirino
5 Pinalawak ni
ang Ugnayang panlabas ng bansa.
A Ferdinand E. Marcos B. Carlos P. Garcia C Ramon Magsaysay D. Manuel Roxas
6. Sinong pangulo ang nagpatupad ng Patakarang Pilipino Muna?
A Ferdinand E Marcos B Ramon Magsaysay C Carlos P. Garcia D. Manuel Roxas
7 Anong programa ang ipinatupad ni Pangulong Marcos upang hikayatin ang mga
mamamayan ana magtanim ng gulay at iba pang pananim upang magkaroon ng dagdag
na mapagkakakitaan?
A Masagana 99 B. Green Revolution C. Gulayan sa Nayon D. Gulayan sa
Paaralan
8. Sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Diosdado Macapagal, anong samahan ang
kaniyang itinatag upang mapalawak ang pakikipag-ugnayan ng bansa sa mga bansang
Asyano?
A ASEAN B. MAPHILINDO C UN
D. UNESCO
9. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit isinulong ang programang Masagana 99 at
Miracle Rice maliban sa isa. Alin Ito?
A Maipamahagi ang ani sa mga tao C. Magamit ang modernong irigasyon
B. Tumaas ng produksyon ng bigas D. magamit ang modernong paraan ng
pagsasaka
10. Ano ang itinawag ni Pangulong Diosdado Macapagal sa kanyang pamahalaan dahil sa
pagsusulong niya na magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran ang bansa?
A. Bagong Republika B. Bagong Pilipinas C Bagong Panahon D. Bagong
Lipunan
11. Sa kanyang panunungkulan ay naging sikat ang pagsususot ng Barong Tagalog dahil
kanya itong isinusuot sa mga pagtitipon sa loob at labas ng bansa
A Diosdado Macpagal B. Ferdinand Marcos C. Manuel Roxas D. Ramon Magsaysay
12 Ipinatupad ni Panulong Roxas na nagtakda ng sukat sa ani o pananim na paghahatian
ng magsasaka at ng may-ari ng sakahan na 70-30 bahagdan.
A Agricultural Land Reformn law
C. Philippine Trade Ad
B Philippine Rice Share Tenancy Act D. Reparation Agreement
13. Sa halip na 99 na taong pag-upa ng mga base militar ng mga Amerikano, ilang taon na
lamang ang ginawa ni Pangulong Garcia?
A 10
B 25
C. 50
D. 75
14. Sa paanong paraan nakatulong ang PACSA O Presidential Action Committee on Social
Amelioration na itinatag ni Pangulong Quirino?
A nabigyan ng puhunan ang mga negosyante
B. maalagaang Mabuti ang mga matatanda
C. matulungan ang mga mahihirap na pamilya
D. mapangalagaan ang kapakanan ng mga bata​

See also  Nakaapekto Ba Sa Ekonomiya Ng Bansa Ang Pag-impreta Ng Mickey Mouse M...

Answer:

diko po alam ibang katanongan na po kse

English Action Words to Tagalog For Beginners Tutorial# 3 - YouTube

tagalog words action english

Action words funny english actions. Tagalog tense verbs. Action words

TAGALOG 101 | abakafoundation.org

tagalog

Tagalog words that start with a. English tagalog bisaya useful everyday words. Daily activity tagalog english

Learning tagalog action song - YouTube

tagalog action

Action words tagalog. Action words at rs 299/piece. Learn tagalog 2018: action words ( verbs ) in future tense

50 best ideas for coloring | In Which Tagalog Translation

Tagalog spelling vocabulary adjectives nouns igbo ay. Tagalog linking verbs vs. action verbs. Tagalog words and phrases tagalog words, filipino words, language study

Meaning Of Simp In Tagalog - MEANCRO

tagalog verbs irregular

Tagalog words that start with a. Tagalog verbs filipino linking. English tagalog action words ( verbs) past , present, future tense

English Tagalog Bisaya Useful Everyday Words - YouTube | Tagalog words

tagalog bisaya words english learn filipino useful everyday yourself vocabulary languages

English tagalog action words ( verbs) past , present, future tense. Tagalog filipino lesson words verbs english useful language learn philippines pinoy plan worksheets regular tutorial. Tagalog words that start with a

Daily Activity Tagalog English | Tagalog daily routines verbs action words

Basic filipino (tagalog): nouns and personal pronouns with exercises. Tagalog dictionary. Tagalog words and phrases tagalog words, filipino words, language study

13 Tagalog ideas | tagalog, tagalog words, filipino words

tagalog spelling vocabulary adjectives nouns igbo ay

Meaning of simp in tagalog. Common filipino words start with letter k #1 🇵🇭 tagalog & english. Tagalog words action english

Common Filipino Words Start with Letter K #1 🇵🇭 Tagalog & English

tagalog dictionary

Tagalog filipino lesson words verbs english useful language learn philippines pinoy plan worksheets regular tutorial. Basic filipino (tagalog): nouns and personal pronouns with exercises. Tagalog linking verbs vs. action verbs

Learn the basic Action Words with tagalog translations. - YouTube

action words tagalog

26 best action words in tagalog images in 2019. English tagalog action words ( verbs) past , present, future tense. English tagalog bisaya useful everyday words

See also  Ano Ang Pakinabang Ng Bukirin​

10 Tagalog words ideas in 2021 | tagalog words, tagalog, words

tagalog

Tagalog words that start with a. Common filipino words start with letter k #1 🇵🇭 tagalog & english. Action words

Greetings and introductions in Tagalog

tagalog vocabulary culture alphabet barong

50 best ideas for coloring. Tagalog vocabulary culture alphabet barong. Learn the basic action words with tagalog translations.

26 Best Action words in Tagalog images in 2019 | Action words, Tagalog

tagalog words filipino english language direction colors phrases learning grade action quotes culture worksheets learn choose board

26 best action words in tagalog images in 2019. Tagalog filipino basic pronouns vocabulary personal nouns exercises. 10 tagalog words ideas in 2021

Pixel Help Option: 02/27/18

Action words shares. 13 tagalog ideas. Tagalog words filipino english language direction colors phrases learning grade action quotes culture worksheets learn choose board